Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSНеділя, 28.02.2021, 15:01

Меню сайту
Календар
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 73
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Годинник
Пошук

Атестація педагогічних працівників


Готуємось до атестації

2017-2018 навчальний рік

Педагогічні працівники, які  атестуються у 2018 році

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові педагога

Спеціальність за дипломом

Стаж педагогічної діяльності

Проходження підвищення кваліфікації

За результатами атестації претендує:

1.

Костенко Ольга Петрівна

Дошкільне виховання. Практична психологія

11 років

свідоцтво ПК за № 02139771 5054-17 від 02.06.2017 р.

«спеціаліст 1 категорії»

2.

Конельська Лідія Іванівна

Історія

20 років

Свідоцтво ПК за № 02139771 3711-17 від 24.03.2017 р.

«спеціаліст 2 категорії»

Наказ «Про створення    атестаційної комісії  та атестацію педагогічних працівників  у  2017-2018 навчальному році»

Список педагогічних працівників, які у 2017-2018 навчальному році  підлягають атестації

Заходи з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році

 

Портфоліо вихователя Костенко О.П.

Портфоліо вихователя Конельської Л.І.

 

 

Атестаційний період– це надзвичайно важливий етап діяльності навчального закладу. Досвід найбільш авторитетних керівників свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Ук­раїни № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року.

До роботи в атестаційній комісії залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані педагоги навчального закладу.

Атестація базується на принципах:

- демократизму;

- гуманності та доброзичливого ставлення;

- об’єктивності;

- відкритості;

- загальності;

- всебічності;

- систематичності;

- колегіальності;

-доступності та гласності;

- безперервної освіти і самовдоско­налення.

Атестація педагогічних працівників – це визначення їх відповідності посаді, яку вони займають, рівня кваліфікації.

Мета атестації:

- активізація творчої професійної діяльності;

- стимулювання безперервної спеціальної і загальної освіти;

- якісної роботи;

- підвищення відповідальності за результати навчання і виховання;

- забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної роботи.

Умови атестації:

- наявність спеціальної освіти;

- підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів;

- володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків.

Роботу, пов’язану з проведенням атестацій, бажано розбити на окремі пункти:

· ознайомлення педагогів, зокрема тих, які підлягають черговій або позачерговій атестації, з норма­тивними документами про атестацію;

· складання плану курсової під­готовки на наступний навчальний рік;

· підготовка наказу про створен­ня атестаційної комісії – тут слід реалізувати принцип демократизму та колегіальності.

 

Під час складання графіка проходження атестації враховується:

- проходження педагогічним працівником попередньої атестації;

- необхідність атестації тих, хто не був атестований в черговому порядку за останні 5 років, а також молодих спеціалістів зі стажем не менше 3 років;

- можливість педагогічних працівників на перенесення терміну чергової атестації;

- можливість педагогічних працівників атестуватися без попереднього проходження підвищення кваліфікації;

- можливість позачергової атестації тих, хто бажає підвищити раніше встановлену категорію або кваліфікаційний розряд;

- можливість позачергової (за ініціативою адміністрації) атестації тих, хто в міжатестаційний період знизив рівень своєї професійної діяльності;

- вивчення роботи вихователів, які атестуються;

- проведення нарад з питань атестації, засідань методичних комісій, звітів на робочих місцях, відкритих уроків, виховних та позакласних заходів;

- узагальнення матеріалів та на­писання характеристик педагогів;

- ознайомлення з характеристиками кожного педагога, що атестується, співбесіда з ним, оцінювання його роботи педколективом;

· подання до атестаційної комісії при міському (районному) органі державного управління освітою до­кумента про надання, підтвердження (непідтвердження) педагогічним працівником кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння педагогічного звання, а «також про відповідне моральне і матеріальне заохочення (нагородження грамотою, відзначення премією);

· видання наказу про результати атестації, ознайомлення з ним колективу педагогів, які атестувались та подання виписки з наказу про підсумки атестації до бухгалтерії.

 

Комплексна оцінка рівня педагогічної майстерності педагогів, які атестуються

Керівник ДНЗ, готуючи характеристику педагога, який атестується, має дати комплексну оцінку рівню його педагогічної майстерності, розкривши такі її складові:

  • професійна компетентність;

  • результативність роботи (рівень компетентності дітей);

  • особистісні якості.

Важливим аспектом такої комплексної оцінки є аналіз показників діяльності педагога за весь міжатестаційний період (за п'ять років), а не лише за рік атестації. Планомірне аналізування діяльності кожного пе­дагога протягом цього періоду дасть можливість усім учасникам освіт­нього процесу уникнути зайвого напруження та хвилювань. Завідувач ДНЗ повинен так побудувати методичну роботу, щоб задіяти в ній кожного педагогічного працівника, залучаючи до участі в різноманітних заходах. Таким чином, педагоги матимуть змогу реалізувати свої потенційні можливості, самореалізуватися. У міжатестаційний період слід вивчати досвід роботи педагогів, уза­гальнювати його та подавати на розгляд, схвалення, затвердження до науково-методичної ради відповідного рівня, яка уповноважена здійснювати науково-педагогічну експертизу методичних матеріалів.

  • слід відстежувати будь-які досягнення, вести облік участі кожного педагогічного працівника у методичних заходах. Кожен керівник обирає зручну для себе форму фіксації інформації. Зокрема, це можуть бути індивідуальні облікові картки педагогів, моніторингові атестаційні таблиці або атестаційні карти експертної оцінки (див. Додатки 3-6) тощо. Такі робочі мате­ріали допоможуть дати обгрунтовану вичерпну характеристику ді­яльності педагога за весь міжатестаційний період, забезпечать об'єктивність в оцінюванні діяльності педагогів, дадуть змогу уник­нути формалізму під час підбиття підсумків вивчення діяльності ви­хователів. Після завершення атестаційного періоду керівник ДНЗ  аналізує і узагальнює результати атеста­ції та вносить корективи до бази даних кількісно-якісного складу педагогічних працівників дошкільного закладу.

Керівник дошкільного навчального за­кладу, який склада­є графік проходження атестації і графік підвищення кваліфікації на п'ять років, ма­є знати, що не підлягають атестації педа­гогічні працівники, які:

- мають стаж безпосередньої педаго­гічної роботи до 3 років;

- перебувають на довготривалому лі­куванні.

Якщо педагогічний працівник з поважних або незалежних від нього причин не може пройти чергову атестацію, він має право по­дати заяву до атестаційної комісії дошкільного навчального закладу щодо продовження чинності її попереднього рішення на один рік.

Атестаційна комісія за погодженням з комісією вищого рівня ухва­лює відповідне рішення, яке обов'язково фіксують у протоколі засі­дання атестаційної комісії.

Педагогічний працівник може відмовитися від чергової атестації. Але у цьому випадку йому встановлюють кваліфікаційну категорію на ступінь нижчу від тієї, яку він мав за результатами по­передньої атестації. Якщо це стосується кваліфікаційної категорії «спеціаліст», то оплату праці визначають за нижчим посадовим окла­дом (ставкою заробітної плати), а для працівника з педагогічним званням припиняється чинність відповідного звання.

 


Copyright "Студія Сергія Алещенка" © 2021
Сайт створений "Студією Сергія Алещенка"