Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSНеділя, 28.02.2021, 15:29

Меню сайту
Календар
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 73
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Годинник
Пошук

Інформація для педагогів

 

                                                                                                      

Працюємо з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників

 

Проведення атестації педагогічних працівників за  Типовим положенням спонукає їх до безперервного підвищення кваліфікації, а також забезпечить проведення атестації на засадах демократизму, відкритості та колегіальності, доброзичливого ставленні до педагогічних працівників, об'єктивного вивчення їх педагогічної діяльності.

У  Типовому положенні врегульовано порядок проведення атестації педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітні позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних заклад І—II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних установ і закладів післядипломної педагогічної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров'я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ, у штаті яких є педагогічні працівники.

У цьому документі також визначено:

 критерії відповідності педагогічних працівників посада: які вони обіймають;

 вимоги до рівня освіти педагогічних працівників;

 вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій і педагогічних звань;

 основні принципи атестації педагогічних працівників;

 порядок створення атестаційних комісій та їх повнова­ження;

 строки проведення атестації;

 умови збереження кваліфікаційних категорій та педагогіч­них звань при переході педагогічних працівників на роботу з одних навчальних закладів до інших;

•  порядок оскарження рішень атестаційних комісій.

 

Нове у типовому положенні

У новому Типовому положенні передбачено позиції, які істотно відрізняють його від переднього. Зокрема такі:

 запровадження норм, спрямованих на захист трудових та соціальних прав педагогічних працівників;

 заохочення педагогічних працівників до професійного зрос­тання, підвищення своєї кваліфікації;

 диференціація рівня оплати праці педагогічних праців­ників;

 введення норм, відповідно до яких за педагогічними пра­цівниками зберігаються присвоєні їм кваліфікаційні ка­тегорії.

Також у новому Типовому положенні скасовано норму, яка да­вала можливість педагогічному працівнику відмовитися від прохо­дження чергової атестації, оскільки статтею 27 Закону України «Про загальну середню освіту» та статтею 32 Закону України «Про до­шкільну освіту» визначено, що атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється, як правило, раз на п'ять років. Скасо­вано також «протокольну атестацію», яка давала змогу атестаційним комісіям атестувати педагогічних працівників за спрощеною проце­дурою — без вивчення їх професійної діяльності у міжатестаційний період, а інколи навіть уникаючи проведення засідання атестаційних комісій.

Новим Типовим положенням присвоєння педаго­гічного музичним керівникам та ін­структорам з передбачено  звання «вихователь-методист»  фізкультури дошкільних навчальних закладів.Нововведенням є також норма, педагогічне протягом усього пе­ріоду роботи відповідно до якої присвоєне  звання не втрачає своєї чинності  педагогічного працівника, оскільки педагогічне звання присвоюється за багаторічну працю, досягнення значних результа­тів у роботі. 

Критерії  оцінювання роботи педагогічних працівників

Порівняно з попереднім Типовим  положенням кардинально змінено критерії оцінювання роботи педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, зо­крема введено нові вимоги до визначення рівня їх кваліфікації. Якщо раніше присвоєння кваліфікаційної категорії у більшості випадків залежно від стажу роботи працівника на педагогічній посаді, то нині – від якості його роботи, яка 
визначається
  результатами ґрунтовного аналізу професійної діяльності цих педагог працівників.

У новому Типовому положенні чітко визначено вимоги до педагогічних працівників для присвоєння їм певної кваліфікаційної категорії. Наприклад, для присвоєння вищої кваліфікаційної категорії педагогічний працівник має:

  відповідати вимогам встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії»;

 володіти інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовувати та поширювати у професійному середовищі;

 володіти широким спектром стратегій навчання;

  вміти продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовувати нестандартні форми проведення уроку;

 активно впроваджувати форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів;

 вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

 

Присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам

У попередньому Типовому положенні  присвоєння кваліфікаційних категорій часто здійснювалося непослідовно: наприклад, працівник, який мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст II категорії» атестуватися на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», минаючи кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». При цьому, кваліфікаційна категорія присвоювалася зазвичай працівнику, педагогічна діяльність якого неповною мірою відповідала встановленим нормам. У новому Типовому положенні визнач що присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

Також передбачено, що позачергова атестаціяможе проводитися не раніше як через три роки після присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії. Водночас нове Типове положення пере; чає і деякі винятки з цієї норми. Зокрема педагогічні працівники, у міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних предметів; переможців III етапу всеукраїнських міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнських ь курсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, переможців всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.

 

Порядок збереження кваліфікаційних категорій і педагогічних звань

У новому Типовому положенні також  урегульовано питання збереження кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) при переході педагогічних працівників на роботу з одного до іншо­го навчального закладу системи загальної  середньої та системи дошкільної освіти за наявності у працівників відповідної фахової освіти. Ця норма також поширюється на педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації, які не входять до системи загаль­ної середньої освіти.

Урегульовано також порядок збереження кваліфікаційних кате­горій, присвоєних за результатами попередньої атестації, за педаго­гічними працівниками, які переходять на посади методистів. Атес­тація таких працівників здійснюється, як правило, через рік після переходу на посаду методиста, але не пізніш як через два роки. У по­передньому Типовому положенні це питання не було унормовано.

Необхідно зауважити, що кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), присвоєні за результатами попередніх атестацій, зберігаються протягом строку, на який вони були присвоєні, а педагогічні звання, присвоєні раніше, вважаються такими, що присвоєні безстроково.      

 

Додаткові матеріали

 

Порядок складання характеристики діяльності педпрацівників

Визначення рівнів освіти педпрацівників

Хто повинен вносити до трудової книжки запис про навчання

Чи потрібно засвідчувати печаткою виправлення у трудовій книжці

 


Copyright "Студія Сергія Алещенка" © 2021
Сайт створений "Студією Сергія Алещенка"